top of page
Privacy verklaring
arrow&v

Privacy verklaring CatchUp-app

Maakt u gebruik van een product of dienst van de Stichting Life Skills dan worden persoonsgegevens gevraagd en vastgelegd. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor communicatie en voor het gebruikmaken van het programma. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. Stichting Life Skills houdt zich daarbij aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.


Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Om gebruik te maken van de CatchUp-app hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Voor- en achternaam (verplicht)
  • Email adres (verplicht)
  • Eventueel telefoonnummer. (niet verplicht)

 

Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens

Deze regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens geldt wanneer betrokkenen verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die verwerkt worden door de stichting in hun rol als verantwoordelijke conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Legitieme verwerking

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beschikbaar stellen van onze producten en het uitvoeren van onze diensten. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een ander doel.

 

 

Persoonsgegevens verwijderen

Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten zullen wij deze verwijderen.

 

 

Links en verwijzingen naar externe bronnen

Op onze websites treft u een aantal links aan naar externe bronnen. Hoewel deze bronnen met zorg zijn geselecteerd, kan de stichting geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen in de privacy verklaring worden hier gepubliceerd.

 

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Stichting Life Skills, dan kunt u deze richten aan: info@stichting-lifeskills.nl.

bottom of page